dijous, 16 de juny de 2011

islandia

dimecres, 25 de maig de 2011

festarda 2011

dimarts, 24 de maig de 2011

festa2011

dimecres, 4 de maig de 2011

Aquesta no es la festa de l’Ajuntament i tampoc un acte electoral

Nou barris es l’únic territori de Barcelona que disposa d’una festa major del districte. La diferència entre la festa major del districte i la festa major de cada un dels barris és que la primera està íntegrament organitzada per l’administració mentre que les segones estan impulsades i dinamitzades pel teixit associatiu.

Les Festes Majors del Districte sempre s’han fet coincidir amb la Festa Major del Barri de Prosperitat. Ben estranyament, en canvi, aquest any la festa major del districte de Nou Barris ha canviat les dates fent-les coincidir, intencionadament o no, amb la gran festa de les associacions del territori la concorreguda “La cultura va de festa”.

Fa setmanes que aquest fet ha comportat un conflicte irresolt encara entre el teixit associatiu i l’administració. Les primeres sentim que es una forma de menystenir les activitats del territori, enfront una celebració organitzada de forma exclusivament institucional. Menyspreu i falta de respecte cap els esforços socials, veïnals i comunitaris i un calendari festiu més que consolidat i arrelat.

No en teníem prou amb tot plegat que fa pocs dies, després de veure com alguns volen fer coincidir la festa major del districte amb la festa de les associacions, també es fa coincidir, deliberadament o no, amb la festa del PSC de Barcelona que es celebrarà al Parc Central de Nou Barris el proper 7 de maig. A escassos metres d’altres actes de Festa Major que se celebren al mateix districte. En totes les edicions anterior la festa partidària del PSC s’ha fet setmanes abans de la Festa Major del Districte, mantenint una respectuosa distància.


Resta dir que el PSC es el partit polític que governa al districte de Nou Barris des de les primeres eleccions democràtiques. I sobra afegir que 15 dies desprès de la festa major del districte i de la festa major del PSC de Barcelona, se celebren eleccions municipals.

Poc és tot. Tot és massa.


Coordinadora Cultural de Nou Barris

dissabte, 9 d’abril de 2011

dijous, 7 d’abril de 2011

LA CULTURA VA DE FESTA I EL DISTRICTE DE NOU BARRIS


El districte canvia de data la festa major de Nou Barris i fa coincidir el seu pregó institucional amb la Cultura Va De Festa, una trobada d’entitats de més de 30 anys de vida. La Coordinadora Cultural de Nou Barris zona Centre acusa el Districte de Nou Barris de l’Ajuntament de Barcelona d’actitud prepotent i de silenci. Nou Barris és un territori ric. Ric en diversitat, en cultura associativa de base, en projectes col·lectius que neixen i es consoliden gràcies la il·lusió de les persones i entitats dels nostres barris per transformar, dia rere dia, la realitat del nostre entorn. Fa més de 30 anys, els mestres de l’Escola d’Adults Freire van prendre la iniciativa d’organitzar una mostra d’entitats de Nou Barris, per tal de fer visible i promocionar la cultura popular catalana. Aquesta jornada és La Cultura Va de Festa. Des de fa 31 anys, el segon diumenge de maig, una part important de les entitats de Nou Barris ens trobem al Parc de la Guineueta en una jornada d’intercanvi de coneixements, experiències, suma d’esforços i treball col·lectiu per continuar potenciant la vida cultural dels nostres barris com a eina de cohesió i transformació social. El Districte de Nou barris de l’Ajuntament de Barcelona, organitza l’única festa major de districte de tota Barcelona, que inicia, normalment, la tercera setmana de maig. Enguany, el Districte de Nou Barris ha avançat la Festa major de Nou Barris i l’ha fet coincidir amb La Cultura Va de Festa: diumenge 8 de Maig, contraprogramant el seu Pregó institucional. El districte de Nou Barris, tot i que ha estat proper a les entitats, de vegades ha deixat de ser un facilitador públic per als nombrosos col·lectius, equipaments i entitats de la zona. Aquesta vegada, però, ja no és una qüestió de superar un obstacle institucional com una denegació de permís, excuses tècniques d’última hora, etc. En aquesta ocasió sembla que han decidit obviar i trepitjar La Cultura Va de Festa. El Districte de Nou Barris pregona als quatre vents, pels mitjans propis (que no són pocs, ni modestos), i els mitjans de comunicació, que compten amb la participació de les entitats de Nou Barris, que es bolquen en la Festa del Districte. Demostren una falta de sensibilitat profunda envers la gent i les entitats que porten anys i mesos, per la trobada d’enguany, treballant i construint una jornada tan estimada al territori com La Cultura Va de Festa. Ens hem dirigit, directament i de totes les maneres possibles, a la regidora Carmen Andrés Añon i el seu equip tècnic amb la voluntat de fer arribar la nostra preocupació i voluntat de parlar-ne, per transmetre’ls la importància d’una cita comLa cultura va de festa, fet que creiem que no desconeixen, després de més de trenta anys d’història de la trobada, sense rebre cap tipus de resposta. El silenci ens ha portat a demanar la mediació de l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, recollint les paraules que va pronunciar durant el darrer sopar d’entitats a la festa major de 9barris, per les que reconeixia que el cartipàs de vegades havia actuat d’esquenes a les entitats. No hem rebut cap resposta. Aquests fets ens porten a fer públic el descontent de La Coordinadora Cultural de la Zona Centre, com aglutinadora de les entitats que estem construint la cultura va de festa, respecte a l’actitud silenciosa i de prepotència del districte de Nou Barris i, en general, de l’ajuntament de Barcelona. La manca de voluntat de parlar-ne i arribar a una situació negociada per part de l’administració és treballar d’esquenes a les entitats i la cohesió social, i és una actitud absolutament indigna vers el treball continuat dels veïns i veïnes, organitzats en desenes d’entitats que participen de la trobada. És la nostra voluntat deixar totes les portes obertes per trobar opcions de solució, però el fet que la data de La Cultura Va De Festa sigui tan propera, no ens fa gens optimistes sobre si podrem resoldre el conflicte, tot i que mantenim la ferma intenció d’organitzar-la i gaudir-la, el proper 8 de maig al parc de la Guineueta.

diumenge, 3 d’abril de 2011

15 anys amb l'escola infantil de circ

Hola Bona tarda.

Avui, tots plegats ens trobem per a celebrar el 15 aniversari de l’escola infantil de circ de l’ateneu popular 9barris.

Com ha passat el temps!!

L’embrió del que avui es una escola, va ser en els seus inicis uns tallers de Circ.

Aquesta sempre ha estat la manera de construir els projectes a l’Ateneu.
De lo petit a lo gran.
Visquem i gaudint els processos dia a dia.
Buscant implicacions i sinergies més enllà dels propis projectes: La barreja del món del circ, amb músic, dansaires, veïns, educadors...

Tot, per aconseguir ser una gran fàbrica de il•lusions , de convivència i d’educació en valors, construïda des del treball comunitari; i on els gestos, les mirades, la paciència, i el diàleg es converteix en la manera de relacionar-nos.

En algun moment durant tot aquest temps, ens haurem equivocat, i volem demanar disculpes. Però també es ben cert que en l’equivocació, es quan la paraula i la conversa agafa tota la seva força i actua com una eina que ens fa avançar cap al futur plegats.

I és així, amb aquesta manera d’entendre el món, quan bulleixen totes les parts i les persones de l’Ateneu, d’on surten projectes : els intercanvis a Stuttugart, trobades de cap de setmana, la Heroica associació de pares i mares (HAMPA), ...amb uan implicació fonamental d’en Jese i tot l’equip de professor...Companys ...Moltes Gràcies.


Tot plegat, uns valors que hem volgut transmetre als i les realment protagonistes: la canalla, que durant aquest anys han omplert aquest espai amb les seus crits, riures i emocions


I L’Ateneu tot i esta en obres els propers dos anys te la voluntat de continua sent aquest espai de formació i trobada, per qùe estem OBERTS PER OBRES.

MOLTES GRÀCIES a tots pel vostre compromis i la vostre assitència.

dimecres, 16 de març de 2011

FENT JUNTS FUTUR


Tenim ganes de trobar-nos i compartir una anàlisi conjunta de la situació dels nostres barris, dels projectes que tenim i dels reptes que ens vénen a sobre. Més que fer una xerrada magistral volem debatre entre tots.
Volem aprofitar la visita de Nacho Murgui, de la Federació d’Associacions de Veïns de Madrid i membre del CS Seco, de Vallecas, per compartir impressions i experiències que ens ajudin a reflexionar sobre la nostra realitat.

dilluns, 14 de març de 2011

dissabte, 12 de març de 2011

dijous, 10 de març de 2011

En defensa de la Cultura

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts creu que la centralitat de la cultura és de vital importància per a Catalunya. Ho és per a qualsevol societat, però el nostre país viu encara un procés de reconstrucció nacional que fa de la cultura un eix absolutament vertebrador.

Una societat que no té prou cura del talent i de la creativitat tampoc no es projecta amb força en la societat global, i Catalunya encara no ocupa el lloc que li correspon en el pla internacional a causa d’unes deficiències endèmiques pel que fa a la inversió en cultura.

Tal com el CoNCA ja va publicar en el seu Informe Anual 2010, la cultura és estratègica per al desenvolupament econòmic i la punta de llança de la innovació i la creativitat que defineixen els sistemes de les societats avançades. Tanmateix, la cultura contribueix de manera directa i indirecta a la riquesa econòmica i manté i genera molts llocs de treball.

La cultura és un bé públic comú que té el privilegi de desenvolupar la cohesió social, alhora que juga un paper fonamental en l'aprofundiment de la democràcia i l'esfera pública. Facilitar des de les instàncies públiques l’accés a la cultura fa disminuir les desigualtats socials, promou els valors de la diversitat i permet apropar institucions culturals i ciutadania. És una responsabilitat de les institucions públiques destinar mitjans econòmics suficients per assolir aquest objectiu social avui tan necessari a Catalunya.

En aquests darrers trenta anys de democràcia, s’ha fet un gran esforç, encara insuficient, per redreçar l’estat de la cultura i de les arts a Catalunya per part de les institucions públiques nacionals i locals, de la iniciativa privada, dels sectors associatius i dels creadors del país. Malgrat les millores innegables, la fragilitat en què s’ha mantingut aquest engranatge fa aconsellable, com a mínim, mantenir l’esforç per part de les institucions públiques. Segons quins criteris s’apliquin a les reduccions pressupostàries derivades de la crisi, el teixit cultural no serà sostenible i Catalunya podria perdre part del seu potencial creatiu, social, simbòlic i econòmic.

Les responsabilitats que la llei atorga al CoNCA són assessorar el Govern en el conjunt de la política cultural, col·laborar en el seu ordenament pel que fa a la creació artística, vetllar pel desenvolupament de l’activitat cultural i organitzar la política de suport i promoció de la cultura i de les Arts. Fent honor a aquestes responsabilitats, volem advertir del fet que una disminució generalitzada de recursos públics destinats a la cultura més enllà del 10% establert fins ara, ens abocaria a una pèrdua irreparable de talent i de força creativa. La pràctica de les arts i, en general el sector cultural del nostre país, arrosseguen de sempre un estat de precarietat, d’autoexplotació i de crisi permanent no equiparable a cap altra societat avançada. No obstant això, caldrà oferir el màxim de serveis amb els mínims d’estructura, racionalitzar la despesa i treure el màxim rendiment dels recursos disponibles.

Conscient de la gravetat de la situació econòmica general, el CoNCA és solidari amb els esforços de contenció i estalvi que estan fent sectors estratègics del país com l’Ensenyament i la Sanitat. Per aquesta raó, el CoNCA també ha adoptat mesures de contenció, però alhora ha preservat al màxim el suport a la creació en forma d’ajuts.

El CoNCA considera que la cultura necessita ritmes de treball i planificacions estratègiques coordinades a mig i a llarg termini. Els equipaments del país de diferents dimensions en tot el territori, estan contribuint amb el seu esforç a aquesta planificació, a l’estabilitat de la cultura i a la cohesió social. En cap cas poden ser menystinguts i infradotats ja que a través seu es canalitzen bona part de les energies creatives del país en els seus circuits de creació, producció i difusió del talent, i perquè també són plataformes i instruments bàsics de consolidació i internacionalització de la cultura i de les arts.

El Plenari del CoNCA recolza la iniciativa sorgida de l'àmbit associatiu de la cultura a Catalunya per posar de manifest el proper dia 21 de març a Barcelona la fragilitat financera de la cultura i la seva necessitat de recursos. Amb això, el CoNCA referma el seu compromís amb els creadors, els agents, els emprenedors i els professionals en general en defensa de la centralitat de la cultura en les polítiques públiques, i adverteix de la situació ja molt precària de la inversió institucional en cultura, que hauria d’assolir en un futur proper la xifra del 2% dins el pressupost general de la Generalitat, com tantes vegades els sectors cultural ha reivindicat i els diferents partits polítics han reclamat.

Per tot això, el Conseller de Cultura ha de saber que compta plenament amb el nostre suport per defensar davant el govern amb fermesa i determinació un pressupost digne i suficient perquè la cultura catalana mantingui una clara posició estratègica en la nostra societat.


Plenari del Consell Nacional
de la Cultura i de les Arts

Barcelona, 9 de març de 2011

divendres, 21 de gener de 2011

El cancer de la corrupción.

Hay situaciones peores que las de estar en crisis económica y es que ésta venga acompañando de una crisis de valores.
No se si soy yo, pero tengo la sensación que los casos de corrupcción son cada vez mas evidentes y al mismo tiempo quedan mas impunes. los corruptos campean a sus anchas y eso favorece sin duda a que proliferen y se multipliquen.
La corrupcion de, y con politicos hace incrementar la desafección del ciudadano vers al sistema y lo que puede parecer peor es que tampoco les importa a sus votantes.
En fin que esta charla que se monta en el ateneu9b, tiene buena pinta. salut luska

dijous, 13 de gener de 2011