divendres, 6 de juny de 2008


PRENDRE PART

Des dels orígens de la recuperació de l’antiga planta asfàltica com espai cultural fins ara, un dels elements fonamentals del discurs i de la pràctica de la gent que ha fet funcionar l’ateneu ha estat la participació directa per la transformació i millora de la realitat i alhora la cerca de la implicació del màxim nombre possible de persones en el projecte, en la seva definició i en la seva execució.

De fet, avui, a l’Ateneu coexisteixen un munt d’actors diferents, amb expectatives diferents i amb relacions diferents. És la interacció d’aquest conjunt d persones el motor que manté viu i actiu el projecte. Artistes individuals, companyies de circ, usuaris d’espectacles i altres activitats, grups que utilitzen els espais, tècnics, personal contractat, membres de l’associació Bidó, responsables de la Junta Directiva són alguns dels diferents “rols” que podem trobar en l’ateneu.

SENTIR-SE PART

Entenem la participació com una manera de sentir-se part d’un projecte comú, cadascú des del seu discurs, des del seu punt d’interès, des de la seva manera de veure les coses, però amb un mateix objectiu: fer que el projecte funcioni i millori.

Un projecte de les característiques de l’ateneu, molt connectat amb la realitat social, necessita mitjans per copsar els canvis d’aquesta realitat i adequar les seves activitats i la seva organització a aquests canvis.

Amb el pla de participació pretenem millorar la nostra capacitat interna d’organització i gestió i, alhora, dissenyar els canals més òptims per afavorir la màxima implicació del màxim nombre de persones en el projecte.